Menu Zamknij

Wiara Rodzina Własność to filary cywilizacji łacińskiej i siła społeczeństwa.

wesprzyj_Fundację_Osuchowa_1,5_procent_podatku

Fundacja Osuchowa powstała z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 roku.

Od początku jej istnienia założyliśmy sobie szczególnie dla nas ważne cele statutowe:

  • zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej;
  • działanie na rzecz Wiary, Rodziny i Własności.

Dlaczego to dla nas tak ważne?

Doniosłość cywilizacji łacińskiej dla ludzkości jest niezwykle cenna.

Profesor Feliks Koneczny – wybitny historyk i historiozof tak o niej pisał w „Cywilizacji łacińskiej”:

„cywilizacja łacińska posiada historyzm, poczucie narodowe, treść ceni nad formę, siłom duchowym przyznaje supremację nad fizycznymi, sprawy religijne oddaje do decyzji hierarchii duchownej, a od państwa wymaga, żeby się poddawało wymaganiom etyki katolickiej. Państwo opiera się na społeczeństwie, pielęgnuje w życiu zbiorowym personalizm, a więc organizmy, oparte na autonomii, na samorządach (…).

            Poszukuje jedności w rozmaitości. Broni dualizmu prawniczego, lecz żąda, by prawo publiczne oparte było na etyce na równi z prywatnym. Omnipotencja państwa stanowi diametralne przeciwieństwo cywilizacji łacińskiej.”

Siłą cywilizacji łacińskiej jest właśnie uznanie praw jednostki, jej praw do własności i wolności oraz prawo oparte na etyce.

Feliks Koneczny był przekonany, „że niepodległość Polski możliwa jest tylko w cywilizacji łacińskiej. Odrodzona cywilizacja łacińska byłaby gwarantką lepszej przyszłości Polski i Europy.”

Wiara Rodzina Własność to filary cywilizacji łacińskiej i siła społeczeństwa. Właśnie w obecnych czasach widać jak te wartości są atakowane i podkopywane, podważa się ich zasadność i próbuje zastąpić błędnymi ideologiami, które odbierają coraz więcej praw jednostkom i wprowadzają dyktat silniejszego, w którym etyka nie ma prawa, by zabierać głos.

Nasza misja by bronić praw jednostki, Wiary, Rodziny i Własności to także upominanie się o prawa najsłabszych, ochrona życia i pokoju, jakże dziś aktualne tematy.

Wesprzyj nasze działania.

Trwa okres rozliczania PIT. Teraz można nas wesprzeć przekazując nam 1,5% podatku.

W tym celu wpisz w zeznaniu podatkowym w sekcji:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE PÓŁTOREJ PROCENT PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP

poniższe dane: KRS: 0000589261

Jeśli nie wybierzesz żadnej OPP, to twój 1,5% podatku trafi do skarbu państwa. Sam zdecyduj o swoim 1,5% podatku wybierając konkretną organizację. Będziemy wdzięczni za Twoje wsparcie.

Zachęcamy także do skorzystania z programu PIT, dzięki któremu rozliczysz się:

 > SZYBKO > PROSTO > BEZKOSZTOWO > BEZ WIZYTY W US.

Kliknij w ten link https://www.osuchowa.org/1,5procenta , by przejść do Programu PIT.

Każda kwota, nawet najdrobniejsza ma dla nas znaczenie, w sumie znaczą one bardzo wiele.

Prosimy przekaż informację dalej!

Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!