Menu Zamknij

O fundacji

Fundacja Osuchowa, z siedzibą w Warszawie, powołana została z inicjatywy Grzegorza Brauna w 2015 roku dla wspólnego dobra, publicznego pożytku i większej chwały Kościoła katolickiego, Narodu i Państwa polskiego – co zgodnie ze statutem oznacza zaangażowanie w:

 • promocję i urzeczywistnianie wartości chrześcijańskich;
 • kultywowanie tradycji narodowych i katolickich;
 • zabezpieczanie przyszłości cywilizacji łacińskiej;
 • działanie na rzecz Wiary, rodziny i własności;
 • działanie na rzecz polskiej racji stanu,
 • bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego;
 • działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia;
 • wspieranie polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności;
 • działanie na rzecz jedności Polaków w kraju i zagranicą, a także umacnianie i zabezpieczanie więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim;
 • działanie na rzecz dobrego imienia Polski w świecie;
 • działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie;
 • działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia politycznego i społecznego w Polsce.

Tak określone cele statutowe Fundacja Osuchowa realizuje poprzez wspieranie działalności patriotycznej, katolickiej, narodowej i wolnościowej – zwłaszcza Organizacji Pobudka, której programowe hasło brzmi: Kościół-Szkoła-Strzelnica-Mennica.

W ciągu trzech lat działalności Fundacja Osuchowa zainicjowała i zrealizowała dziesiątki, a wspierała setki różnorakich projektów, przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze społecznym, religijnym i kulturalnym.

W 2017 roku Fundacja Osuchowa wyprodukowała i podjęła dystrybucję filmu dokumentalnego „Luter i rewolucja protestancka”, a w 2018 rozpoczęła prace nad kolejnym projektem filmowym: „Gietrzwałd 1877 – nieznane konteksty geopolityczne.”