Menu Zamknij

NIE dla roszczeń żydowskich! Podpisz petycję do polskiego rządu!


Gorąco zachęcamy do złożenia elektronicznego podpisu pod petycją do polskiego rządu w sprawie roszczeń żydowskich. Opis petycji :

„W nocy z 24 na 25 kwietnia 2018 roku przegłosowana została w Izbie Reprezentantów USA ustawa 447 znana również jako ustawa „JUST”.

Dokument ten przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Projektowi tej ustawy od samego początku sprzeciwiają się przedstawicie Polonii Amerykańskiej w USA. Mimo ich sprzeciwu Państwo Polskie nie wsparło ich działań.

Ustawa ta może posłużyć drenażowi finansowemu Polski i Polaków przez organizacje żydowskie. Jest to precedens w skali “zachodniego systemu prawnego”, w którym zostały nadane uprawnienia konkretnej grupie etnicznej (za ofiary Holokaustu powszechnie są uważani Żydzi) do odzyskiwania majątków bez wymaganego prawa dziedziczności.
Władze Rzeczpospolitej Polskiej wobec naszej oceny nie reagują w odpowiedni sposób na zaistniałe zagrożenie, a wręcz prowadzą politykę uległą i na wewnętrzne potrzeby minimalizują ryzyko wypłaty gigantycznych roszczeń. To w konsekwencji może spowodować ogromne zubożenie narodu polskiego.

Żądamy podjęcia stanowczych działań w ochronie polskiej racji stanu.”

Pełny tekst petycji i możliwość złożenia podpisu dostępne na stronie:
http://podpiszapel.pl/petycje/roszczeniazydowskie/?fbclid=IwAR2ktUvJx_gw5HD3hwgCyoCOxf63HNi_6dhY9Gz7w-dGG1iRzXaurlcyE0w